За сите информации и прашања поврзани со заштитата на Вашите лични податоци, контактирајте го нашиот Офицер за заштита на личните податоци:

 

Татјана Табаковска

Тел.:075/219-621

Електронска пошта: t.tabakovska@teleshop.mk